Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

Công Ty TNHH Institution For A Global Society cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng.

 1. 1. Tên công ty

  Công Ty TNHH Institution For A Global Society (IGS)

 2. 2. Tên bộ phận phụ trách quản lý thông tin cá nhân

  Nhân Viên An Toàn Thông Tin - Bộ Phận Quản Lý Thông Tin Khách Hàng - Công Ty TNHH Institution For A Global Society.

 3. 3. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

  1. Thông tin cá nhân được IGS sử dụng để cung cấp thông tin cho hoạt động tìm kiếm việc làm, hỗ trợ ngành nghề. Tuy nhiên, nếu các thông tin cần thiết không được đăng ký đầy đủ, một số dịch vụ có thể sẽ không được cung cấp.
  2. Điều tra, nghiên cứu nhằm phát triển và cải thiện dịch vụ và sản phẩm ( ví dụ câu hỏi khảo sát, …).
  3. Trường hợp thuê ngoài nghiệp vụ, sẽ xử lý trong phạm vi thuê ngoài; ngoài trường hợp đó, không cung cấp thông tin cá nhân cho các công ty đối tác.
 4. 4. Về cung cấp thông tin cá nhân

  Thông tin cá nhân của khách hàng, ngoài các trường hợp nêu sau đây, không được cung cấp cho bên thứ ba. Ngoài ra, nếu phải cung cấp, chỉ được cung cấp thông tin trong giới hạn nhất định.

  1. Trường hợp cung cấp thông tin cá nhân cho bên dịch vụ việc làm, không được nêu tên cụ thể.
  2. Trường hợp thực hiện nghiệp vụ dưới sự đồng ý của khách hàng.
  3. Trường hợp cung cấp thông tin cá nhân cho các công ty thuê ngoài để liên hệ với khách hàng, và để cung cấp một số dịch vụ nhất định và dịch vụ gửi thư cho họ.
  4. Trường hợp cung cấp thông tin chính xác theo yêu cầu pháp luật.
 5. 5. Về ủy quyền thông tin cá nhân

  Trường hợp thuê nghiệp vụ xử lý thông tin cá nhân của công ty bên ngoài như nêu tại mục 4.c, phải sử dụng đơn vị đủ điều kiện theo quy định, đồng thời đặt ra các quy tắc, hướng dẫn kiểm tra và xử lý, và phải có hợp đồng ủy quyền rõ ràng bao gồm nội dung bảo mật thông tin.

 6. 6. Chỉnh sửa, xóa bỏ thông tin cá nhân

  Trường hợp khách hàng có yêu cầu công khai mục đích sử dụng, công bố thông tin cá nhân, tạm ngừng sử dụng, và yêu cầu sửa đổi liên quan đến thông tin cá nhân (sau đây gọi chung là “công bố thông tin”), chúng tôi sẽ phản hồi như sau:

  Để ngăn chặn sự rò rỉ thông tin cá nhân, khi nhận yêu cầu công bố thông tin, cũng như yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xác minh danh tính của bạn. Trường hợp không xác minh được, chúng tôi có thể sẽ không phản hồi yêu cầu của bạn.

  1. Yêu cầu công khai mục đích sử dụng, thông tin cá nhân, phải được đăng ký theo thủ tục đã quy định.
  2. Trường hợp nhận được yêu cầu tạm ngưng gửi thông tin như thông tin hướng dẫn,
   v.v…, chúng tôi sẽ ngưng gửi kể từ thời điểm nhận được yêu cầu.
   * Chúng tôi sẽ ngừng việc gửi hướng dẫn sớm nhất theo yêu cầu; tuy nhiên, khi việc chuẩn bị gửi thông tin đã được hoàn tất, trong trường hợp này, chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu tạm ngưng đúng hạn.
  3. Trường hợp yêu cầu điều chỉnh thông tin cá nhân, yêu cầu này phải được thực hiện theo thủ tục đã quy định.
  4. Trường hợp chúng tôi không thể phản hồi các yêu cầu như yêu cầu công bố thông tin cá nhân, v.v…, chúng tôi sẽ nêu rõ lý do không thể phản hồi.
 7. 7. Về việc sử dụng Cookie

  Cookie được sử dụng để thu thập thông tin người dùng và chuyển đổi hiển thị của mỗi người dùng bằng cách trao đổi thông tin giữa trang web và máy tính của người sử dụng. Trên trang web của chúng tôi, cookie được dùng để xem trạng thái sử dụng (số lượng truy cập, v.v…); tuy nhiên, chúng tôi không dùng cookie để thu thập thông tin cá nhân.

  Ngoài ra, Công Ty Institution for a Global Society có thể đăng quảng cáo trên trang web của các công ty khác, trong trường hợp đó, quảng cáo phải tuân theo những quy định về cookie của các trang web đó. Bằng việc cày đặt trình duyệt, bạn có thể chặn cookie và xóa bỏ các cookie đã lưu.

 8. 8. Bảo mật thông tin cá nhân

  Việc cung cấp thông tin cá nhân là quyền của khách hàng. Tuy nhiên, nếu các thông tin cần thiết không được đăng ký đầy đủ theo yêu cầu, một số dịch vụ cụ thể có thể không được cung cấp. Ngoài ra, trường hợp bạn cài đặt khóa cookie, tùy theo nội dung của dịch vụ, một số chức năng hoặc dịch vụ có thể bị hạn chế.

Hỏi đáp/ Liên hệ

Bộ Phận Quản Lý Thông Tin Khách Hàng - Công Ty Institution for a Global Society

Email:mail@i-globalsociety.com

*Những thông tin cá nhân được cung cấp khi liên hệ với chúng tôi, chỉ được sử dụng vào mục đích trả lời các câu hỏi.

*Trường hợp sau 5 ngày kể từ ngày gửi câu hỏi mà bạn không nhận được phản hồi, có thể chúng tôi không nhận được yêu cầu của bạn. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này, vui lòng liên hệ lại với chúng tôi qua email hoặc điện thoại.

Trang web này được bảo vệ bởi SSL (Secure Socket Layer) được mã hóa thông tin giao tiếp, giúp ngăn thông tin cá nhân bị rò rỉ ra bên ngoài.