Xử lý thiên kiến sai lệch trong tuyển dụng, một ứng viên tại một thời điểm

Không có một quy chuẩn cố định nào để tìm kiếm nhân tài. Tối đa hóa cơ hội tìm kiếm những người đẳng cấp thế giới và mở khóa tiềm năng của họ để giúp họ trở thành những nhân tài xuất sắc.

Các tính năng của dịch vụ

1 Phần mềm phân tích con người đơn giản, nhanh chóng và dễ sử dụng.

Xây dựng các thuật toán tuyển dụng và phân tích dự đoán (bởi Máy học Machine Learning) sẽ liên tục cải thiện độ chính xác khi dữ liệu ứng viên tích lũy càng nhiều.

Chứng minh những rủi ro sẽ gặp phải khi tuyển ứng viên bằng cách nhìn trong lịch sử dữ liệu được ghi nhận lại.

A. Đánh dấu được các ứng viên trước quá trình tuyển dụng, xác định những người "có vẻ giỏi khi làm đánh giá trên giấy và phỏng vấn trực tiếp" nhưng lại mang rủi ro nếu tuyển dụng làm việc lâu dài.

B. Dự đoán về hiệu suất làm việc và tiềm năng phát triển trong tương lai của những nhân viên hiện tại đang làm việc trong doanh nghiệp.

Mức độ ổn định (SR) là gì?
Điểm SR là một phép tính toán để phát hiện các đặc điểm nhận thức và cảm xúc nội tại của ứng viên từ bài kiểm tra tâm lý.

Mức độ phù hợp (PM) là gì?
Điểm số PM là thước đo năng lực và thứ hạng mà những ứng viên có năng lực mạnh sẽ phù hợp với tổ chức/ngành/vị trí.

Tăng trực giác và linh cảm của Nhân sự với các số liệu định hướng trên dữ liệu.

Các đầu ra như tiêu chuẩn so sánh các ứng viên, trực quan hóa dữ liệu và báo cáo cá nhân tùy chỉnh sẽ cung cấp những thông tin khoa học về ứng viên.

Vui lòng gửi yêu cầu qua mẫu để nhận thêm thông tin về GROW360.

Tải tài liệu

Chi phí

Phí quản lý dữ liệu AI

Hàng năm 23,000,000VND / năm

Chi phí bài đánh giá

Mỗi ứng viên Từ 115,000VND

* Đăng ký bản dùng thử miễn phí 1 tháng để trải nghiệm GROW360.
* Chi phí trên áp dụng cho khách hàng ngoài thị trường Nhật Bản và không bao gồm thuế. Thuế Giá trị gia tăng có thể thay đổi tùy quy định mỗi quốc gia
.

Yêu cầu bản dùng thử

Vui lòng gửi yêu cầu qua mẫu để nhận thêm thông tin về GROW360.

Tải tài liệu